Sağlıklı Teknoloji

Sağlıklı Teknoloji

Bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründeki kullanımı artık düşündüğümüzden çok daha fazlasını mümkün kılıyor.

Öncelikle hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak ülkelerin sağlık hizmetleri alanındaki harcamaları da artıyor. Ayrıca, Sağlık hizmetleri ihtiyaçları da gelişmiş ve gelişmekte olan coğrafyalar için ciddi farklılıklar gösteriyor. Bu noktada e-Sağlık hizmetleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için çeşitli çözümler üretiyor, hizmete erişimi sınırsız kılıyor.

Nedir bu e-Sağlık?

Bilgi ve İletişim teknolojilerinin tüm fonksiyonlarının, vatandaşların ve hastaların sağlığını iyileştirmek ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmak için kullanılmasıdır.

Ülkemizde doksanlı yılların ortalarında bazı ülkelerle birlikte bilgi teknolojilerinin ülkemizde de kullanımına girmesiyle beraber bilgi kavramı güç kazanmaya başlamış olup, ilerleyen yıllarda başlatılan Sağlıkta Bilgi ve İletişim Teknolojileri çalışmaları ile önemli gelişmeler kaydedilmiştir. e-Sağlık bunlardan en uzun soluklu proje olup, günümüz teknolojisine de en doğru orantılı olanıdır.

e-Sağlık sisteminde varılması beklenilen hedeflerin bazıları ise şunlardır,

* Sağlık hizmetlerine erişim ve hizmet sunumunda etkinliğin artırılması,

*  Halk sağlığı ağlarının oluşturulması, vatandaşların ve sağlık hizmeti sunanların sağlıkla ilgili doğru ve kesintisiz bilgilere ulaşabilmeleri,

* Sağlık tehditlerine karşı hızlı ve etkin önlem alınmasıdır.